promjena jezika: hrvatski | english
VIDEO PREZENTACIJE
ALFA ROMEO - TEST 1 ALFA ROMEO - TEST 2 ALFA ROMEO - TEST 3 ALFA ROMEO - TEST 4 ALFA ROMEO - TEST 5 Vidi sve video sadržaje
ANKETA
Da li volite Alfa Romeo?
Da
Ne

Test na FSB-u

Izvještaj o statičkim i dinamičkim ispitivanju uporne spone za Alfa romeo 156/147/GT/GTA sa FSB-a

Pogledaj cijeli izvještaj sa FSB-a (PDF 304kb)

Originalni uporni držač podvozja  automobila marke ALFA ROMEO 156/147/GT/GTA pokazivala je nedostatke u obliku nedovoljne krutosti prilikom eksploatacije. Originalna spona izrađena je od profiliranog lima i u na čije krajeve su uprešani gumeni nosači.

U svrhu otklanjanja navedenog nedostatka konstruirana su dva tipa novih spona s dodatnim materijalom i bez dodatnog materijala. Ove spone su izrađene od nehrđajuće Inox bešavne cijevi na čijim krajevima su zavareni gumeni nosači. Prva od njih je zavarena s dodatnim materijalom, a druga čeonim spojem bez dodatnog materijala i to je jedina razlika među ove dvije spone.

U ovom izvješću prikazani su rezultati ispitivanja mehaničkih karakteristika spona. Sve tri vrste spona su podvrgnute statičkom vlačnom pokusu od čega je isti pokus ponovljen na tri uzorka. Dakle, ispitano je ukupno devet spona. Nakon što su rezultati potvrdili veću krutost novo konstruiranih spona

Spona sa dodatnim materijalom je dodatno podvrgnuta dinamičkom ispitivanju. Parametri i opis ispitivanja su dani uz svako pojedino ispitivanje.

Izvještaj obuhvaća rezultate ispitivanja mehaničkih karakteristika spone automobila marke Alfa Romeo 147/156/GT/GTA. Statičko ispitivanje je provedeno na originalnoj sponi te na dvije vrste spona nove konstrukcije.

Rezultati statičkog ispitivanja pokazuju da nova konstrukcija spone AR - s dodatnim materijalom pokazuje bolja mehanička svojstva i u pogledu prekidne sile kao i u pogledu krutosti u odnosu na novu konstrukciju AR – bez dodatnog materijala također i u odnosu originalnu AR sponu.

 

Dinamičko ispitivanje provedeno je samo na sponi koja je pokazala najbolja mehanička svojstva prilikom statičkog ispitivanja, sponi AR – s dodatnim materijalom. Spona je izdržala 106 ciklusa nakon čega je ispitivanje prekinuto, a na sponi nisu uočena vidljiva oštećenja.